Gestió de la Borsa de treball

AplicAtiu spin

Un servei local amb eines globals

Borsa de treball amb web integrat

Aportar el valor afegit de la proximitat és clau a l'hora de plantejar un model de gestió de la borsa de treball d'un territori. El mòdul de borsa de treball ha estat dissenyat pensant en aquest valor afegit i les necessitats específiques de la gestió de l'ocupació a nivell local.

Sou agència de col·locació?

L'Aplicatiu SPIN genera de forma automàtica els fitxers XML per enviar al SEPE

Pels candidats

UN WEB INTEGRAT

Pel servei

Gestió BACKOFFICE

Àrea reservada

Gestió de les meves dades, documentació, dades curriculars, generació automàtica de CV.

Ofertes de treball

Gestió d'alta a la borsa de treball. Llista pública d'ofertes, validació de requisits automàtica i inscripcions.

Extres

Seguiment de les meves ofertes. Sol·licituds d'entrevistes i inscripció a activitats formatives.

Recerca de candidats

Troba ràpidament els candidats que encaixen amb una oferta de treball i els ordena per diferents barems.

Envia currículums

Envia els currículums del candidats validats a les empreses, un per un o tots junts.

Seguiment d'ofertes

Entrada automàtica d'ofertes via web, seguiment dels candidats enviats i de l'estat de l'oferta.

Voleu veure el procés en detall?

Contacteu-nos i us farem una demo ràpida

Casos d'estudi

+30 ENTITATS FAN SERVIR EL PROGRAMA

Sant Cugat del Vallès

servei d'ocupació municipal

Arboç

Servei D'oCUPACIó municipal

Global Lleida

JUNTS PEL TERRITORI