Aplicatiu SPIN

Emprenedoria

Projectes d'empresa

Gestió de l'assessorament A l'Emprenedoria

L'Aplicatiu SPIN permet gestionar de forma integral un servei d’atenció a l’emprenedoria.

Permet iniciar el seguiment de la persona emprenedora, del seu projecte d’empresa i la consolidació del negoci. 

També permet realitzar tota la gestió de la formació orientada al món de l'empresa des de les inscripcions via web fins a la generació automàtica dels certificats dels alumnes.

Formeu part de la xarxa Emprèn?

La gestió amb l'aplicatiu spin és compatible amb el model de la xarxa emprèn

Llista de característiques

Informació inicial

Gestioneu les sessions informatives inicials.

Atencions individuals

Registreu les atencions individuals d'assessorament.

Projectes d'empresa

Recolliu totes les dades del projecte d'empresa.

Formació d'empresa

Gestioneu les accions formatives que oferiu.

Agenda compartida

Gestioneu l'agenda de l'equip i doneu hora via internet.

Història de l'emprenedor

Tota la història de l'emprenedor amb el nostre servei a una sola pantalla.

Indicadors automàtics

És mot senzill obtenir indicadors del servei.

Integrat al web

Integra tota la interacció amb les persones via web.

L'Aplicatiu SPIN facilita la gestió perquè us pugueu centrar en l'essència del servei.

Una proposta de treball col·laboratiu

estem connectats

Tenim clar que els serveis d'atenció a l'Emprenedoria i l'empresa són molt dinàmics i que hem d'estar preparats per a la gestió del canvi. Per això treballem connectats amb els diferents serveis i anem millorant les prestacions del nostre programa a partir de les idees i necessitats dels diferents serveis.

Voleu formar-ne part?